top of page
2457-01-PRI-i-01_B-H402_living_R02.jpg

Vi hjelper deg med finansieringen

 

Kjøp helt ny leilighet i Kvernalandtorg og vi garanterer for deler av egenkapitalen slik at du får 100 % finansiering på din nye bolig.

 

Betingelser: Begrenset antall. Vær søknad vurderes individuelt.

 

Eksempel på betalingsbetingelser:

Kjøpesum kr 4.000.000 - omkostninger forutsettes dekket av kjøper selv.

 

Hovedlån 85 %

Kr 3.400.000 – 30 år nedbetalingstid med 5 år avdragsfrihet

– mnd terminbeløp kr 14.190.

Nominell rente p.t. 4,89 %.

 

Tilleggslån 15 % - hvor utbygger stiller sikkerhet for lånet

Kr 600.000 – nedbetalingstid på 5 år

– mnd terminbeløp kr 11.641.

Nominell rente p.t. 5,89 %

 

Renten på tilleggslånet vil kunne reduseres noe dersom låntaker har noe egenkapital samt ut ifra en vurdering av soliditet og betalingsevne. Ovennevnte rentesatser er flytende rente og vil kunne endre seg i takt med generelle endringer i rentemarkedet.

bottom of page